skład

Grzegorz B a r ć – gitar basowa, mandolina, wokal,

Mirosław M a m c z u r – akordeon,

Jakub B a j e r l a j n – gitara,

Sławomir B u r y – gitara,

Przemysław O b i r e k – instrumenty perkusyjne,

Michał B a l o g h – pekusja,

w s p ó ł p r a c a :

Paulina P y t l o w a n y – wokal,

Tomasz P i w o w a r – akordeon,

Małgorzata W i l c z y ń s k a M a z u r – sopiłka,

Darek R o s i ń s k i – konga,

Klaudiusz S z p y t m a – instrumenty klawiszowe,