skład

Grzegorz B a r ć – gitar basowa, mandolina, śpiew,

Mirosław M a m c z u r – akordeon,

Jakub B a j e r l a j n – gitara,

Sławomir B u r y – gitara,

Przemysław O b i r e k – cajon, instrumenty perkusyjne,

w s p ó ł p r a c a :

Paulina P y t l o w a n y – śpiew,

Tomasz P i w o w a r – akordeon,

Małgorzata W i l c z y ń s k a – M a z u r – sopiłka, śpiew,

Grzegorz „Żówik” M a z u r – akordeon,

Darek R o s i ń s k i – konga,

Klaudiusz S z p y t m a – instrumenty klawiszowe,

Anna J a d w i s i a k – śpiew,