9 lipiec 2020 – Gorajec – Folkowisko’2020 – przeniesiony na 2021 rok

9 lipiec 2020 – Gorajec – Folkowisko’2020